Destek

Abonelik İşlemleri

Abonelik İşlemleri
FATURALI VE ÖN ÖDEMELİ (KONTÖRLÜ) HAT ABONELİK İŞLEMLERİ

Abonelik işlemlerinin tamamlanabilmesi için;
Abonelik sözleşmesi doldurulur.(Özel kişiler için abone, Tüzel kişiler için yetkili kişi tarafından)
Aşağıdaki gerekli belgeler hazırlanır;


Özel Kişiler İçin;
Kimlik Fotokopisi
İkametgah (Son 6 aya ait olmalıdır)
Sabit Fatura (Son iki aya ait)

Tüzel Kişiler İçin;
Şirket İmza Sirküleri
Şirket Yetkilisinin Kimlik Fotokopisi
Şirket Faaliyet Belgesi
Vergi Levhası Fotokopisi
Ticaret Sicil Gazetesi

Vakıf ve Dernekler İçin;
Karar Belgesi
Dernek Yetki Belgesi
Dernek Yetkilisinin Kimlik Belgesi

Vekil var ise;
Vekil Kimlik Belgesi
Vekaletname
Abonelik ücreti banka hesabımıza yatırılır.(Banka hesap bilgilerimiz)
Doldurulmuş ve imzalanmış olan Abonelik Sözleşmesi, gerekli belgeler ve banka dekontu tarafımıza iletilir. Belgeler tarafımıza ulaştıktan sonra en kısa sürede abonelik aktivasyonu gerçekleştirilir.