Kurumsal

Kalite ve Bilgi Güvenliği Politikamız

Kalite ve Bilgi Güvenliği Politikamız

"Kişisel Mobil Uydu İletişim Hizmet Sağlayıcılığı” kapsamında faaliyet gösteren ve vermiş olduğu hizmetlerde daima müşteri memnuniyetini esas alan TEKNOMOBİL UYDU HABERLEŞME A.Ş. bilgiyi en değerli varlıklardan biri olarak benimsemekte ve bilgi güvenliğini güvence altına almak için gerekli idari ve teknik tüm tedbirleri almaktadır. 

Bu doğrultuda TEKNOMOBİL UYDU HABERLEŞME A.Ş. olarak, kuruluşumuz bünyesinde bulunan Kalite ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemimizin sürekli gelişimini sağlamak için:Bilgi varlıklarını tanımlamayı ve bu varlıkların, işe etkisini: varlığı yerine koyma maliyeti, bilginin gizliliği, imaja olan etkisi, yasal ve hukuki yükümlülükler bakımından yaratacağı zararı gibi konuları ele alarak, tehdit olasılığını: zayıflıkların çokluğu ve var olan kontrollerin bu zayıflıkları ne kadar kapatabildiği, saldırgan motivasyonu, bilginin rakipler için cazibesi, erişim kontrollerindeki açıklar ve bilginin bütünlüğüne ilişkin tehlikeleri ele alarak, bilginin gizliliği, bütünlüğü ve erişimine ilişkin riskleri belirlemeyi, değerlendirmeyi, kabul edilebilir seviyenin üzerinde bulunan tüm varlıklar için gerekli kontrolleri uygulamayı, bilgi güvenliği ihlal olayı yaşama ihtimalini düşürmeyi, yaşanması durumunda ise koordineli biçimde yanıt verebilmeyi, iş sürekliliğini kesintiye uğratabilecek her türlü kesintinin önüne geçebilmeyi, geçilemediği durumlarda ise hedeflenen kurtarma süresi içerisinde tekrar çalışabilir hale gelmeyi, bilgi güvenliği süreçlerinin performansını ölçmeyi, bu verilerden hedefler üretmeyi, zayıflıklarımızı ve tehditleri alt yapı, çalışma ortamı, donanım, yazılım ve eğitim yatırımlarıyla en aza indirgemeyi, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standartları ile İşimizin, müşterilerimizin ve yasal şartların gerektirdiği şartlarını karşılamayı, taahhüt ederiz.